03462256210

  Faaliyet Ortaklarımız

Şura Vakıflar Konfedarasyonu

Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı

Tokat İlim ve Sanat Araştırmaları Vakfı

Amasya Sultan Bayezid Kültür Vakfı

Çorum Kereb-i  Gazi Kültür ve Eğitim Vakfı

Samsun Araştırma Kültür ve Eğitim Vakfı

Sakarya Kültür ve Eğitim Vakfı

Ruba Vakfı

Hamidiye Vakfı

Haliliye Vakfı